Abbi Glines

Fallen Too Far

89.75 71.80

Description

     Nang mamatay ang ina ni Blaire Wynn, nagbago ang buhay niya sa isang iglap. Kung sa nakalipas na tatlong taon ay nag-alaga lamang siya sa inang may sakit, biglang-bigla ay kailangan niyang iwan ang maliit nilang farmhouse sa Alabama para tumira kasama ng tatay niya at ng bago nitong asawa sa malawak na beach house ng mga ito sa kahabaan ng Florida gulf coast. Pero ang hindi niya napaghandaan ay ang lifestyle change na kasama ng paglipat niya, at alam ni Blaire na hinding-hindi siya babagay sa bagong mundo ng luho at karangyaan na ngayon ay nakalipalibot sa kanya.
     Ang malala pa, tumakas ang tatay niya papuntang Paris para doon magpalipas ng summer kasama ng asawa nito, kaya naman naiwan siyang mag-isa sa bahay kasama si Rush, ang bago niyang stepbrother—na nakakairita, napakayabang at… sobrang sexy. Kung gaano ka-spoiled si Rush ay ganoon din ito kaguwapo. Ang guilt money ng sikat nitong tatay, ang kadesperaduhan ng nanay nito na makuha ang pagmamahal ni Rush, at ang karisma nito ang tatlong dahilan kung bakit walang nakakatanggi sa lalaki. Alam ni Blaire na walang maidudulot na maganda sa kanya ang binata, pero sa kung anong dahilan hindi niya mapaglabanan ang pagkaakit dito, lalo na noong napapaisip na siya na baka may gusto rin ito sa kanya. Jaded si Rush at may mga sikreto itong sa tingin ni Blaire ay posibleng hindi niya kailanman matutuklasan, pero sa kabila ng lahat ng iyon nahulog na nga yata nang todo si Blaire sa lalaki.

Read Chapter One

Additional information

Author

Abbi Glines

Page count

319 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.