Yumi Sagara

Falling For Vann

39.75

Description

The Marcellano Promise (Book 1 of 4)

     Para kay Samantha, hindi na kailangang sabihin pa ni Patrick Vann Marcellano ang tatlong mahiwagang salita: sigurado siya, mahal siya ng lalaki.
     Mula nang magkita silang muli, wala nang ginawa ang lalaki kundi kulitin siya na tanggapin ang inaalok nitong trabaho sa sarili nitong kompanya. Gusto siyang tulungan ni Vann na kalimutan ang kamatayan ni Allen, ang kuya nito na siyang una niyang pag-ibig, and ultimately stay permanently in their little town. Kabaligtaran ng ginagawa nitong pang-aaway sa kanya noong mga teenagers pa lang sila, ngayon ay gusto na siyang pasayahin ng kababata—which he did.
     Ngunit nang bumalik ang hindi naman pala namatay na si Allen, nagkaroon na si Samantha ng alinlangan ukol sa damdamin ni Vann para sa kanya. Because, suddenly, he was driving her away….

Read Chapter One

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.