Jade Anne Franco

Finally Mine

39.75

Description

     Sa kagustuhang mapalapit sa kanyang bagong madrasta at sa anak nitong si Jane, minabuti ni Diana na ibigay ang anumang hilingin ng mag-ina. Baka kasi siya pa ang masisi kung may mangyaring masama sa ‘kapatid’ na may sakit sa puso.
     Pero bukod sa sarili niyang silid sa bahay nila, kinailangan ding isakripisyo ni Diana kay Jane ang matalik niyang kaibigan na matagal na niyang lihim na minamahal. Inutusan siya ng mag-ina na iwasan niya si Meynard at wala siyang magawa kundi sumunod.
     Kaso mukhang determinado ang kababata na ibalik ang dati nilang koneksyon. At sa totoo lang, napapagod na rin siyang pagtaguan ito. And her feelings for him only intensified after that hot kiss they shared….

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

101 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.