Tarra Buluran

Girlfriend For Rent

39.75

Description

Ladies Gone Wild (Book 1 of 4)

     “May nakasulat ba sa kontrata na kailangang magkahiwalay tayo ng kuwartong tutulugan?” tanong ni Xamuel.
     “Wala,” mabilis na sagot ni Yen.
     “Wala naman pala. So puwede kang tumabi na lang sa akin. Tutal, malaki ang kama ko.”
     “Ano!” Nanlaki ang mga mata ng dalaga.
     He smiled sarcastically. “Don’t tell me you still have something to protect.”
     Ang mga butas na ng ilong ni Yen ang nanlaki sa narinig. At ano ang gusto nitong palabasin? Na kaladkarin siyang babae? Dahil lang tinanggap niya ang trabahong ito para maisalba ang munting negosyo nila?
     Nagngalit ang mga ngipin niya. Dapat yata kinilala muna niya ang binata bago siya pumayag na maging girlfriend for rent nito….

Read Preview

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.