Aira Felicity

Heaven Sent

39.75

Description

      Mula noong teenager pa lamang si Mina, parang kakambal na ng Kuya Jake niya si Van, ang best friend nito. Kapareho ito ng kapatid niya sa halos lahat ng bagay, maging sa mga katangian kaya parang ‘Kuya The Second’ ito sa kanya.
      Nang umalis si Van at magtungo sa ibang bansa, na-realize niyang kaya pala wala siyang tinatanggap na manliligaw ay dahil mga katangian nito ang hinahanap niya.
      Then came Jake’s accident that rendered her brother unconscious. Nagbalik-Pilipinas si Van and like an angel sent from heaven, he helped her cope.
      It seemed like he would give everything to her— everything except commitment… and his heart.

Read Preview

Additional information

Author

Aira Felicity

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.