Joelle Madison

I Finally Found You

39.75 31.80

Description

     “Sandali nga lang! Hindi ako sasama sa ’yo!” pigil ni Alessa kay Reisuke na patungo na sana sa kuwartong tutuluyan nila. “D’un na lang ako sa kotse.”
     “Baka nakakalimutan mo, bodyguard kita. Kahit saan ako magpunta, dapat nandoon ka. You’re responsible for my safety. What if something happens while I’m in that room? What will you do? Siguradong lagot ka sa mga superiors mo. Malamang, mas masama ang mangyari sa ’yo.”
     Tama ito at wala siyang dapat ipagreklamo.
     Niloloko ni Alessa ang sarili kung ipipilit niya na walang epekto sa kanya ang lalaki. His presence, his masculine scent, his voice that lingered in her ears—lahat iyon ay nakaapekto sa sistema niya. At kung makukulong sila sa iisang kuwarto, baka makalimot siya!

Read Preview

Additional information

Author

Joelle Madison

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.