Helen O'Brien

Ikaw Lang Pala

49.00

Description

     Alam ni Pamela kahit sa lasing niyang diwa na hindi si Russel ang nagbukas ng pinto sa kanya kundi ang supladong kapatid nito na si Joel. Ikinawit niya ang mga kamay sa leeg ng binata.
     “Kiss me,” paanas na utos niya pa. Paraan niya iyon ng pagrerebelde dahil iba ang pakakasalan ni Russel at hindi siya.
     But darn! She liked Joel’s kisses and it felt perfectly all right to be in his arms. Soon, she completely forgot her motives for being there.
     Had she known earlier how good it felt to be loved by Joel, hindi na sana niya pa hinabol-habol noon si Russel.

Read Preview

Additional information

Author

Helen O'Brien

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.