Elise Estrella

Immune To Love

39.75

Description

Lovesick MDs (Book 4 of 4)

     It could be hormone-induced; puwede ring nahawa lang siya ng love virus mula sa kanyang mga kapatid; o totoo lang talaga ang love at first sight. Iyon ang mga naiisip ni Dr. Jordan Legaspi na mga posibleng rason kung bakit gusto niya si Gracie Garcia.
     Pero hindi pa man, basted na siya kaagad sa dalagang NBI agent. Mabuti sana kung broken heart ang dahilan nito kaya ayaw magnobyo, puwede niya pa sanang resolbahan iyon, him being a cardiologist. Ang kaso, hindi. Para kay Gracie, pakikipagrelasyon ang pinakahuling bagay na iisipin nitong pasukin sa dami ng mga bagay na iniintindi nito—namely, ang lola nitong may-edad na, ang pamangkin nitong may autism at ang mga panganib sa buhay nito dahil sa trabaho nito.
     Hindi naman papayag si Jordan na dahil lamang doon ay babastedin na siya ng babae. He was determined—as serious as a heart attack—na mapasagot ang magandang binibini.
     So Gracie should better brace herself….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.