Anna Chavez, Jean McRae

In Love With A Stranger / In Love With A Drifter

69.75

Description

In Love With A Stranger

     “Tension ang nakikita ko sa mga mata mo. At hindi iyan ang gusto kong lumabas sa painting ko,” ani Ryan. “I want to see passion and intense desire.”
     “Eh, p-papaano ba ’yon?” tanong ni Trina.
     “Alright. Let’s see if I can help you,” anito pagkatapos ay walang kagatol-gatol na siniil ng halik.
     Isang bagay na lang ang tiyak niya: Nagtagumpay itong gisingin ang kung anong emosyon sa pagkatao niya…

In Love With A Drifter

     Napag-isip-isip ni Ethan na mas mainam kung hindi siya aabutin ng isang linggo sa Rancho Villanueva. Kinakabahan siya sa itinatakbo ng isip pagdating kay Arianna. He felt some sort of stirring inside of him kapag nakikita niya ito. But that same ‘stirring’ made Ethan want to stay there forever with her… and end his wandering days.

Read Chapters One-Three (In Love With A Stranger) + Prologue-Chapter Two (In Love With A Drifter)

Additional information

Author

Anna Chavez, Jean McRae

Page count

278 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.