Doreen Laroya

Into The Flame

39.75 31.80

Description

Code Red (Book 2 of 4)

     A serious accident during a big fire renders Guy temporarily blind. Mapipilitan tuloy siyang magkulong muna sa bahay. Noon dumating sa apartment niya si Shelly, his childhood friend. She is in need of a place to stay, while he’s in need of a housekeeper and a trusted buddy kaya inaya niya itong makipisan sa kanya pansamantala.
     Until one night, out of frustration dahil hindi niya makausap ang nobyang nag-tour sa Europa, hinalikan niya si Shelly at tumugon ito. Tumagal ang halik at bago pa niya mapigilan, he is already taking her.
     Bigla ay hindi na lang ito housekeeper at trusted buddy niya. And he is enjoying every intimate moment with her. Nawala na rin sa isip niya ang nobyang binabalak na niyang alukin ng kasal….

Read Chapter One

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.