Lynn LaFleur

Irresistible Sin

42.75

Description

     Si Griff Coleman na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo, hanggang sa mapatay ng isang menor de edad na addict ang asawa niya sa isang nakawan sa bangko. Ngayon pagkatapos ng
trabaho, ginugugol na lamang niya ang natitirang oras sa pag-iisa.
     Noon sinalpok ng makulit na si Emma Keeton ang buhay niya. Siya ang in-charge sa pagtayo ng restaurant kung saan magiging chef ang dalaga. Umaapaw ito sa sex appeal, at natutukso siya.
     Hindi interesado si Emma sa pangmatagalang relasyon. Ngunit nagbago ang pananaw niya nang lubusang makilala si Griff. Hindi na siya kontentong sex lang ang namamagitan sa kanila. Pero kailangang pakawalan ng lalaki ang nakaraan nito at tanggapin siya bilang bahagi ng buhay nito. Iyon lang ang paraan upang maghilom ang sugat at upang mahalin siya ni Griff gaya ng pagmamahal niya rito….

Translation by Carolyn Weber

Read Chapter One-Chapter Four

Additional information

Author

Lynn LaFleur

Translation

Carolyn Weber

Page count

199 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.