Eve Rodziewicz

It Must Be Love

39.75

Description

     “I want you to make love to me, kahit ngayong gabi lang,” hiling ni Lara na halatang lasing na.
     Robert’s throat went dry. “You are beautiful and desirable to me, pero hindi ko kayang pagsamantalahan ang kahinaan mo.”
     “You don’t have to lie. Alam kong hindi ako maganda para sa ’yo. At alam ko ang hinihiling ko. Kung ayaw mo, maghahanap ako ng ibang lalaking willing gawin ito.”
     He grabbed her waist. “I will not let any man touch you.” Tinitigan niya ang dalagang nakangiti na nang matamis. “Sigurado ka ba sa gusto mo?”
     “I’m sure. Basta ngayong gabi lang ang hiling ko. Bukas, iisipin natin na walang nangyari. Ganoon lang. Are you in or out?”
     “Definitely in.” He captured her lips. Bukas na niya iisipin ang consequence ng lahat ng ito….

Read Preview

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.