Tarra Buluran

It’s Love After All

39.75

Description

     “Alam ko na kung bakit bigla kang sumama sa akin nang gabing iyon. Dahil kay Papa. You lost your virginity to me just like that dahil hindi mo maatim na ikakasal ka sa isang matanda. You want to disappoint him, right?” Hindi kaagad nakakibo si Ashna, kaya biglang tumawa ang lalaki. “Your silence means yes. Pero bakit ka magpapakasal kay Papa? Marami namang lalaki diyan, bakit sa kanya pa? I guess it has something to do with money.”
     “N-nagkakamali ka,” mabilis na tanggi ng dalaga.
     Kung puwede lamang niyang isalaysay rito ang puno’t dulo ng lahat, gagawin niya mabago lang ang tingin sa kanya ng binatang tumimo na sa puso niya. Dangan lang, ayaw ni Ashna na siraan si Don Eustavo sa anak nito….

Read Preview

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.