Olivia Ray

Kailangan Kita

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Bunga ng pagtatanggol sa kanya, nakulong ang kapatid ni Sierra na si Raphael. Now she would protect him at all costs. Kahit pa nga nangangahulugan iyon ng pagpain niya sa sarili sa kalaban nang sa gayon ay mapigilan si Arnold Lijamco sa plano nitong pagpapabagsak sa kanilang kompanya at pagpapahirap sa kanyang pamilya.
     Pero mukhang ang sarili niyang damdamin ang hindi niya naprotektahan. Dahil sa kabila ng pagturing nito sa kanya bilang mortal na kaaway, she found herself falling for the ruthless businessman.
     Sapat na kaya para kay Arnold ang puso ni Sierra bilang kabayaran sa inakala nitong kasalanan ng pamilya niya?

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Olivia Ray

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.