Lady Lalaine

Kapag Nagbiro Ang Pag-ibig

49.00

Description

     Hindi gusto ni Ashley ang ganoong pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Ni hindi niya naaalala kung sino siya o kung bakit siya naroroon sa bahay ng estrangherong iyon.
     Gusto na niyang umalis doon dahil hindi siya nakatitiyak sa ugali ng lalaking kumupkop sa kanya. She had a feeling na nanganganib siya kay Paul, hindi siya sigurado kung bakit.
     Nang hagkan siya ng binata,noon niya naintindihan. Natatakot siya dahil sa lakas ng attraction na nararamdaman niya para rito. She knew he had the power to hurt her and to satisfy her desires at the same time…

Read Preview

Additional information

Author

Lady Lalaine

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.