Doreen Laroya

Kindled Hearts

39.75

Description

Code Red (Book 4 of 4)

     “You can’t deny what happened between us that night, Prudence!” galit na singhal ni Yael.
     “H-hindi ba natin puwedeng kalimutan na lang ang nangyari? It was an accident, anyway,” rason niya.
     “Aksidente?” Parang gusto nitong matawa. “Kung nagtalik ang dalawang tao at pareho silang aware sa ginagawa nila, hindi iyon matatawag na aksidente… especially if they both enjoyed it!”
     Napapiksi siya. “Okay! So I admit na ginusto ko rin iyon! What else do you want? Why are you making a big deal out of it?”
     Sigurado siyang hindi simpleng attraction lamang ang nararamdaman niya rito, pero ano ba ang inaasahan niya kay Yael? Marriage? Hindi ito ang tipo na mag-aalok ng kasal dahil lang naging physically intimate sila. The most that he can offer her is an affair. At hindi siya handa para roon….

Read Prologue

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.