Adrienne Rowland

Love And Lottery

39.75

Description

     “How’s my beautiful bride?”
     Pinamaywangan niya ang lalaki. “Tigilan mo na ’tong kalokohan mo, Mario. Hindi ito uubra kay Tita Berning.”
     Ang kondisyon kasi ng tiyahin, dapat magasawa muna si Dinggay bago siya nito balatuhan mula sa natamong premyo sa lotto.
     “Madaming rason kung bakit di tayo dapat sumuko. One, think about the money. Two, think about the money and three, think about the money…”
     Bumagsak ang mga balikat ni Dinggay. May punto si Mario; sayang ang pera kung tatanggihan niya. Isa pa, willing na willing naman ang kababatang magpanggap na boyfriend niya….

Read Preview

Additional information

Author

Adrienne Rowland

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.