Dior Madrigal

Love At Nth Sight

39.75 31.80

Description

     Unang kita pa lang ni Martina kay Seth isang araw sa siksikang MRT, sigurado na siyang ito ang kanyang soulmate. Sa mga tingin nito sa kanya, alam niya, Seth Lautner likes her! He had probably fallen in love at first sight with her. She couldn’t blame him. She’s awesome and just breathtakingly beautiful. Sigurado siyang patay na patay ito sa kanya. Baka nahihiya lang ang lalaki, kaya hindi tinanong ang pangalan at number niya.
     But apparently, the universe is so good to her. Siguro kasi mabait siya at ubod ng buti kaya pinagpapala siya. Yup, that’s it. It’s because of her endless supply of good karma, kaya nagkataon pang sa parehong resort ang tutuluyan nila. She really should formulate her strategy to snag—err, become friends with Seth. Yes. Friends muna. She had to take it slow.

     Hindi puwede ang aggressive, paalala ni Martina sa sarili….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.