Louise Dane

Love At Your Own Risk

49.00

Categories: , Tags: ,

Description

     “Answer me, damn you,” mahina pero may bantang sabi ni Taviel kay Summer nang hindi agad siya nakakibo. Inulit nito ang tanong. “May gusto ba sa ’yo si Ace?”
     Lihim siyang napangiti sa hitsura nito. “Why don’t you ask him yourself? At saka, bakit ka ba nagagalit? Ganyan ka ba talaga magselos?”
     “Who says I’m jealous?” lalong kumunot ang noo na anito. “Ipinadala ka rito ng lolo mo para maturuan ng leksyon, hindi para makahanap ng bagong fling. Isa pa, kaibigan ko si Ace. I don’t want him to be lured by your charm and then end up broken hearted.” Nagpaulit-ulit sa isip niya ang mga iyon kahit nang naiwan na siya ni Taviel.
     Great, sarkastikong ani Summer sa sarili. Here she was, falling uncontrollably for him. Pero para kay Taviel, iyon siya: capricious, spoiled and a playgirl.

Read Preview

Additional information

Author

Louise Dane

Page count

150 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.