Hannah Wabe

Love Me When You Can

39.75 31.80

Description

     Leonore had only been gone for six months para mag-aral at hindi niya inaasahan na wedding invitation ng kanyang kababata at long-time crush ang bubulaga sa kanyang pagdating. Dalidali siyang nagpunta ng simbahan para pigilan si Rob from making the biggest mistake of his life.
     Bubuksan pa lamang niya ang bibig para sumigaw ng ‘Itigil ang kasal’, naramdaman niya ang kamay ni Aldrich Braganza na tumapal sa kanyang mga labi. Binitbit siya nito palabas ng simbahan.
     “What were you thinking?” asik nito. “Go home!”
     “Bakit ba masyado kang pakialamero?”
     To her surprise, he laughed. Binayo niya ito sa dibdib bilang ganti. Nayakap na siya nito bago pa siya may masabi. His lips came down to claim hers… and to that, she had no objection at all…..

Read Preview

Additional information

Author

Hannah Wabe

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.