Angela Alfonso

Loving Luke

39.75

Description

     “How dare you na tawagin akong ‘sweetheart’ sa harap ng parents mo!” gigil na asik ni Cindy kay Luke.
     “Masama ba’ng ipakilala ko sa kanila ang babaeng gumugulo sa isip ko?” Natulala siya sa sinabi nitong iyon.
     “Pero h-hindi pa ko handang mag-boyfriend ulit,” aniya. Nagulat siya nang bigla itong humalakhak. Napahalukipkip siya sa inis. “Ano’ng nakakatawa?”
     “You’re funny,” ani Luke. “Hindi ko sinabing gusto kitang maging girlfriend. You’re attractive pero di kita type.”
     That was the rudest insult she had ever received! Hindi siya nito type? Ah ganoon… Itinulak niya ito sa dingding, naglambitin sa leeg nito at mariin itong hinagkan…

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Angela Alfonso

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.