Edith Joaquin

Mad Proposal

49.00

Description

     “Masamang biro ’yan, Greg!” singhal ni Julie nang marinig ang alok nito na magpanggap siya bilang fiancée nito sa harap ng parents ng binata. Si Eliza, ang pinsan niyang siyang tunay nitong nobya ay bigla na lang nag-hibernate patungo sa kung saan. “Next next week na ang wedding. ‘Wag mong sabihing pati iyon ii-stage natin!”
     “We won’t have to, but you have to trust me. Hindi kita ipapahamak, Julie,” pagmamakaawa nito.
     Parang script ng isang true-to-life telenovela ang kanyang narinig. Nababaliw na yata si Greg. At parang nahahawa na siya. Because Julie found herself actually considering his mad proposal… and eventually accepting it.

Read Preview

Additional information

Author

Edith Joaquin

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.