Anna Chavez

Married to a Stranger

39.75

Description

     Napangiti si Riz habang pinagmamasdan si Maru na nakadapa sa kama. Para kasing napaka-peaceful ng tulog nito.
     Gumalaw nang bahagya ang kilay niya nang mapansin na wala itong suot na pang-itaas. Natatakpan ng kumot ang katawan nito mula baywang pababa.
     Wala siyang pakialam doon, pero hindi niya naawat ang mga mata na hagurin pa ito ng tingin. Nabibistahan na niya ang features ng mukha nito—ang matangos na ilong, mga matang kahit nakapikit ay parang nang-aakit at mga labing nang-iiwan ng tanong kung gaano kaya ito kasarap humalik.

     Ang guwapo talaga ng asawa ko, naisip ni Riz.
     Agad din siyang natauhan. Asawa nga niya si Maru, pero hindi ito ang lalaking kanyang pinakasalan….

Read Preview

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.