Charlotte Dianco

Meant For Love

39.75

Description

     Mali si Ate Guy, naisip ni Carrie. May himala! At siNathan Richards ang kanyang himala! Kasalukuyan siyang naghahanap ng maipiprisintang kunwaring boyfriend sa alumni homecoming. Gaya ng ipinusta niya noon, dapat guwapo, mayaman, sikat at higit sa lahat, patay na patay sa kanya ang lalaking dadalhin niya sa gathering na iyon.Kung hindi, mag-do-donate siya ng isang milyon sa eskuwelahan. At akalain ba niya, crush pa niya ang kusang nagalok na ito ang magpanggap bilang nobyo niya.
     Alam ni Carrie na palabas lamang ang lahat, but what the heck! At least, sa kanya si Nathan sa gabi ng reunionand she could live with that for the rest of her life.
     Or could she?

Read Chapters One & Two

Additional information

Author

Charlotte Dianco

Page count

103 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.