Kristina Raphaela

Meant To Be Mine

39.75

Description

     “You want me, don’t you?” Dana boldly asked Ace. Ang totoo ay kinakabahan siya. She was also worried of what he would think of her after tonight. But she knew she had to do this.
     Nang hindi ito sumagot, she continued, “Gaano ka kayaman? Kaya mo ba’ng magbayad ng five million?”
     Kumunot ang noo nito; tumaas ang tono. “What are you saying? Are telling me that’s all you’re worth?”
     “Kaya mo ba?” Sumigaw na rin siya.
     “I can even double it,” he said.
     Sa nanginginig na mga kamay, walang babalang hinubad niya ang damit sa mismong harapan nito.

Read Preview

Additional information

Author

Kristina Raphaela

Page count

151 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.