Aisis Jane Castillano

Mine Forever

49.00

Description

     “Wala kang balak na iurong ang demanda laban sa kapatid ko. Ano pa’ng dapat nating pagusapan?” Tinapunan ni Therese ng matalim na tingin ang kamay ni Derek pumigil sa kanyang pag-alis.
     “I’ve a better idea.” She shivered nang haplusin ng lalaki ang buhok niya. “Napatay ng kapatid mo ang nag-iisang tagapagmana ng apelyido namin, so I think it’s only logical na palitan mo iyon.”
     Na-shock si Therese nang maintindihan ang sinabi ng lalaki. He wanted her to give him an heir! Hah! Hindi pa siya nasisiraan ng bait para pumayag doon, ano!
     Ngunit makalipas ang ilang araw, tuluyan na yata siyang nabaliw. Dahil natagpuan ni Therese ang sarili na sinusunod ang gusto ni Derek. And to top it all, she did it whole-heartedly…

Read Preview

Additional information

Author

Aisis Jane Castillano

Page count

148 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.