Dani Alba

More Than You’ll Ever Know

39.75

Category: Tags: ,

Description

     “Why are there people like you, Jordan? Guwapo, mayaman, nagtapos sa isang university sa LA, ’tapos sikat pa?” tanong niya sa binata.
     Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Lara na isang kagaya nito ang nakapisan sa simpleng bahay nila at ngayon ay kaibigan na niya.
     “And why are there people like you, Lara? Simple, unaffected, masaya, kontento at maganda?” Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok at inipit sa tainga niya.
     Natilihan siya. Lalo na nang yumuko ito sa dako niya. Kusang umangat ang kanyang kamay upang itakip sa bibig bago pa siya nito mahalikan.
     Pero nasilip ng dalaga ang disappointment sa mga mata ni Jordan at bigla siyang nakaramdam ng guilt….

Read Preview

Additional information

Author

Dani Alba

Page count

131 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.