xxakanexx

Mr. So Wrong

67.00

Description

     I want my Mr. Right. So right now, I am taking a chance to get it. I lighted a candle and stood in front of the antique mirror. Nang tumunog ang relo senyales na eksaktong alas doce na, pumikit ako at buong pusong sinabi: ”Mirror of destiny, please show me the man I will love until eternity…”
     My whole body was trembling from so much excitement. I slowly opened my eyes to look at the face of the man who will give me an eternal love.
     At pumalya ang tibok ng puso ko nang mapansin ang isa pang imahe sa salamin—may nakatayo sa likuran ko.
     “I-ikaw na ba?” Nanginginig ang kamay na hinaplos ko ang reflection ng lalaking di ko masyadong makilala.
     “Brown out ba, Dandan?” untag ng estranghero.
     Nangunot ang noo ko pagkarinig sa pamilyar na boses. Umikot ako at hinarap ang lalaki.
     “Eduardo Miguel Varres!!!” tili ko.
     Ngumisi lang ang lintsak na sumabotahe ng happy ever after ko.

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

xxakanexx

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.