Edith Joaquin

My Sacrifice

74.75

Description

     “Did you know the folks here used to believe that each year, this river steals a life?” narinig niyang tanong ng misteryosong lalaki na nasa paanan ng tulay.
     “How did you know that? Taga-rito ka ba?” Nagdesisyon si Faye na lapitan at salubungin ang tingin nito, at tumigil yata ang kanyang paghinga. Mukhang god ang kanyang kaharap!
     “I’m fairly new to this place, pero matagal-tagal na rin mula nakalipat ako,” anito.
     “So totoo ang sabi ng mga matatanda. May pakpak ang balita, kaya alam mo ang tungkol sa myth ng ilog na ito.”
     Unti-unting umangat ang gilid ng mga labi nito bilang ngiti. Sinabayan niya iyon. Dumantay ang palad nito sa kanyang kamay at doon siya natauhan. His hand, his palm was ice cold.
     God! Parang kamay ng isang bangkay!

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Edith Joaquin

Page count

224 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.