Chai Igloria

Narito Ka Sa Puso Ko

29.00 23.20

Categories: , Tags: , ,

Description

     Nagdi-dinner si Andrea sa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan nang marinig ang pagtikhim sa gawing kanan niya. Sa paglingon ay sumalubong sa kanyang paningin ang isang pares ng mga mata—the most beautiful pair of eyes she had ever seen in a man.
     “Excuse me. I’m sorry to bother you, pero may gusto lang itanong itong anak ko,” anitong tiningnan ang batang kahawak-kamay.
     Hindi alam ni Andrea kung bakit may kumudlit na panghihinayang sa kanyang dibdib sa narinig. Of course, hindi pa niya alam noon kung gaano kalaking parte ang gaganapin niya sa buhay ni Brent at kung gaano kamali ang kanyang akalang taken na ito….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Chai Igloria

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.