Jenny Victorino / Luisa Quijano

Night Of Secrets / One Night Of Love

69.75

Description

Night Of Secrets

     Pilit isinasaisip ni Gina na nadala lang siya ng romantic atmosphere sa Venice at naengganyo sa mga naglalambingang honeymooners at ibang couples.
     Pero habang tumatagal ay mas tumitindi ang pangungulila niya kay Lorenzo. Kahit saan siya magpunta, parang nakikita niya ang mukha nito sa mga lalaking nakakasalubong o di kaya ay natatanaw sa malayo.
     Ano man ang kanyang ginagawa, naaalala niya ito…

One Night Of Love

     “What do you want from me?” taas-kilay na tanong ni Grace.
     Bahagyang natawa si Mark. “Kunwari ka pa, parang hindi mo alam na susundan kita rito?” Bigla siyang kinabig nito at uhaw na sinimsim ang kanyang mga labi. “Oh, God! Bakit ba kailangan pa kitang makita,” bulong nito habang hinahalikan ang leeg niya. “Kontento na sana ako kay Inez.”
     Nanlambot ang katawan ni Grace sa mga haplos nito at buong pusong isinuko niya ang mga labi rito. “Bumalik ka na lang sa kanya, Mark.”
     “Tulungan mo ako.” Umangat ang mukha nito. “Tulungan mo akong alisin ka sa puso at isip ko.”
     Umiling siya. “Paano ko magagawa iyon, Mark? Ano ba talaga ang kailangan mo sa ‘kin?”
     “Isang gabi,” sagot nito, “give me just one night….”

Read Preview

Additional information

Author

Jenny Victorino / Luisa Quijano

Page count

260 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.