Venice Del Valle

P.H.A.T. (Pretty, Hot And Tempting) Barbie

39.75 31.80

Description

     Nagkakilala sila sa debut party ni Barbie. Everybody commented on how much of a big girl she has become, quite literally. Kulang na lamang ay mamatay siya sa hiya nang hindi siya siputin ng eighteenth rose niya…
     Pero isang guwapong binata ang lumapit para isayaw siya, sa gayon ay naligtas siya sa kahihiyan. Pakiramdam ng babae, nahanap na niya ang kanyang Mr. Right sa katauhan ni Alex, hanggang sa malaman niya kung ano ang tunay na tingin nito sa kanya: Isang matabang babae, nothing more.
     Mabuti na lang, binigyan ni Mr. Fate si Barbie ng pagkakataong makaganti. Ngayong sexy na siya, lagot sa kanya ang Alex na iyon!

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Venice Del Valle

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.