Purple Velasco

Paano Mahalin ang Tulad Mo?

49.00

Description

     Nabigla si Iya nang walang salitang hagkan ni Brad ang kamay niya. Agad niyang binawi iyon. “Ano ba! Bastos!”
     Napatawa ang lalaki. “We’re still married, Iya.”
     “Matagal na tayong hiwalay!” singhal niya.
     “But that doesn’t mean you’re no longer my wife.” Hinapit siya nito nang mahigpit. “I have every right to do anything I want.”
     Bago pa siya nakaiwas ay nakabig na siya ng lalaki at mariing inangkin ang mga labi niya.
     Judging from how Iya responded to his kisses, hindi iisipin ninuman na labag sa kalooban niya ang pagiging Mrs. Bradley Torres…

Read Preview

Additional information

Author

Purple Velasco

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.