Mitch Ocampo

Peksman, Mahal Kita

49.00 44.10

Description

     “Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa ibaba,” paalam ni Gabriel bago iwan sa silid si Catherine.
     Mukhang desidido itong ipagpatuloy ang pagpapanggap na mabait. Na para bang wala talaga itong kinalaman sa pamba-blackmail sa kanya ng ama nito para lang makuha siya. Pero anuman ang plano nito, sigurado siyang masama iyon.
     “Gabriel!” Tumigil ito at humarap sa kanya. “Hindi kita maintindihan. Ba’t mo di mo pa ipakita ang tunay mong kulay?” Parang totoo ang nakabakas na kalituhan sa mukha ng lalaki, but she knew better. “Huwag ka nang magmaangmaangan. Alam naman natin pareho kung ano ang talagang gusto mo. Let’s get this done and over with.”
     Bigla, sinunggaban ni Catherine si Gabriel at binigyan ito ng mahaba at mariing halik.

Read Preview

Additional information

Author

Mitch Ocampo

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.