Eve Rodziewicz

Pretend Girlfriend

39.75

Description

     “Mukhang may pinoproblema ka yata,” pansin ni Ann sa kanyang boss.
Agad na nagkuwento si Mike. “Darating si Dad at gusto niyang makilala ang girlfriend ko. You know very well na wala akong nobya ngayon. Irereto na naman niya ako sa anak ng mga kakilala niya. Ayoko ng gan’un, kaya ako naghahanap ng babaeng puwede kong iharap kay Dad as girlfriend.”
     “You mean a pretend girlfriend?”
     “Oo. Darating na siya in two weeks,” problemadong turan nito.
     Gustuhin man niyang mag-volunteer, hindi na iyon itinuloy ni Ann. Mahirap na, baka pagtawanan lang siya ni Mike.
     Ang sama lang sa pakiramdam na kahit kunwarian lang, hindi siya iko-consider ng binata na maging nobya nito. Maghahanap pa ito ng iba samantalang nandoon lang siya parati sa tabi nito.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

107 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.