Marigold Tejada

Project: French Kiss

39.75

Description

     “Where were you?” pilit na usisa ni Philippe.
     “You don’t have to know,” asik ni Pia. “I’m busy. Shoo! Go away!”
     Tila nagulat ang lalaki sa asal niya. “What happened?”
     “Maybe I grew up,” kibit-balikat niya. “Na-realize kong pinaglalaruan mo lang ako. From the start, you thought of me as an easy lay, right?” sumbat niya.
     Matagal na niyang gustong tapusin ang pagsama-sama kay Philippe. Dahil sa magkaibang kulturang kinalakihan nila, kung anu-ano ang masasamang iniisip sa kanya ng mga kaibigan nito. At napansin din ni Pia na parang unti-unti na siyang nahihigop patungo sa mundong hindi niya gamay….

Read a preview

Additional information

Author

Marigold Tejada

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.