Ally Falcon

Proposal In Laverna

39.75 31.80

Description

     “Marry me, Desiree,” ani Gawain sa kanya.
     “I already said no. Bakit mo ba ako pinipilit? You don’t love me so why should I marry you?”
     “I need you.”
     Nabigla siya. “Why?”
     Nagpakawala ng malalim na paghinga ang binata. “You are the perfect choice for a wife—beautiful, charming, sexy and strong.”
     Suddenly, he was too close that she couldn’t breathe. Napalunok siya, sabay layo rito.
     “Are my reasons enough?”
     “No,” iling niya. “They’re not.”
     Iisa lang ang dahilan na puwede niyang tanggapin. At sa tingin niya ay hindi niya iyon maririnig mula rito kahit na kailan….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ally Falcon

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.