Reckless Feelings

39.75

Description

     “Just because you’re an attractive man and an expert lover, ibig sabihin ay hindi ko na puwedeng maramdaman sa iba ang atraksyong iyon. Hindi ikaw ang nag-iisang lalaking puwedeng magparamdam n’on sa akin.”
     His eyes darkened. “Sisiguraduhin kong hindi mo ’yun hahanapin sa iba kapag tinanggap mo ang proposition ko.”
     “I’m not interes—”
     “Marry me, Kelsey,” putol nito.
     She laughed. “So after all the insults, gusto mo pala ako?”
     “Not you,” matabang na tugon nito. “The Laurenti-Olivares merger.”
     Nabura ang ngiti niya. “Please leave.”
     “Think about it, Kelsey. Tatapusin natin ang matagal nang alitan ng mga pamilya natin and you’ll live comfortably for the rest of your life.” Damien smirked. “The sex will be a bonus. And it will be mind-blowing.”

Read Preview

Additional information

Page count

157 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.