Dior Madrigal

Reckless Passion

39.75

Description

     Even in her depressed and slightly drunk state, maliwanag kay Eva ang matinding atraksyong naramdaman para sa estranghero na nag-rescue sa kanya mula sa pagkakalugmok sa putikan sa ilalim ng ulan. Hindi pa siya nakaramdam nang ganoon kahit pa sa taksil niyang ex-fiancé. Nag-init ang mga pisngi niya nang padaanan nito ng titig ang kanyang basang katawan. Ang sumunod niyang nalaman, kinalimutan na niya ang pagiging Miss Goody Two-Shoes at walang alinlangang ibinigay ang sarili sa binata.
     She knows she probably made a horrible mistake. But this Damien stranger feels so warm and comforting….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.