Sachi Bliss

Resisting Hudson

39.75

Description

How Not To Be Seduced (Book 3 of 4)

     “It is not just dinner, Violet. I get to be with you.”
     Muli niyang sinubukang bawiin ang kamay mula sa pagkakahawak ni Hudson, pero hindi siya nito binitawan.
     “How is that beneficial for me, Hudson?” mahinang tanong niya.
     “You get to give someone, and yourself, a chance.” Nanigas siya nang hagkan nito ang sentido niya. “A chance to try again?”
     “Try what, Hudson?” hamon niya, umaasang hindi siya tatablan ng pang-aakit nito.
     “I’ll show you what.” His smile made her senses rumble.
     Dapat talaga ay lumayo na siya sa binata noon pa mang malaman niya kung sino ito. But for the life of her, she just couldn’t will herself to do it….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.