Autumn Castillo

Scary Thing Called Love

39.75

Description

     Malalim ang mga matang iyon na nakatingin kay Tasha. Gusto niyang tuklasin ang misteryo sa likod ng malamig na kislap niyon.
     “Hindi lang talaga ako matatakutin. I’m actually fascinated and curious with things and people like you. Maaaring ang majority ng mga tao ay hindi komportable sa mga iyon, ayaw nila ng kababalaghan. But I crave for it. Ngayon, sabihin mo sa ’king hindi ako normal. Hindi ba normal ang hindi matakot sa ’yo, Lucas?” asik niya.
     Naningkit ang mga mata ng lalaki. “You’re really not afraid, huh?” hamon nito na mas inilapit pa ang mukha sa kanya.
     “Yeah, I’m not afraid,” kumpiyansa niyang tugon.
     Hindi takot si Tasha Sevilla sa multo o ano pang kababalaghan. Mas takot siya sa matinding damdaming ginigising ng hudyong si Lucas, dahilan para bumilis nang todo ang tibok ng puso niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Autumn Castillo

Page count

132 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.