Doreen Laroya

Secret Paradise

39.75

Description

     “Sino ka?” tanong ni Carina sa lalaking nakaupo sa malaking bato sa gilid ng batis na madalas niyang puntahan noon. Paano nito nalaman ang lugar na iyon? Silang dalawa lamang ni James ang nakakaalam ng existence ng paraisong iyon!
     “Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa ’yo?” balik ng matangkad at guwapong lalaki. “You’re trespassing.”
     “I-ikaw ang bagong may-ari ng manor?”
     He sneered and something tugged at her heart. His smile reminded her of someone from her past. “Ryland Villegas. And you have no right to be here.”
     Nabigla si Carina. Ngayon lang niya nakita at nakilala ang kausap, kaya hindi niya alam kung bakit tila galit ito sa kanya.
     Ano ba ang kasalanan niya sa estrangherong ito?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.