Yumi Sagara

Secrets And Red Bliss

39.75

Description

Honeymoon Blues (Book 1 of 3)

     “Lasing lang tayo kagabi, Linus!” giit ni Maeve. “Hindi tayo dapat nagpakasal!”
     “Hey, let me just remind you, ikaw ang nagsabing gusto mong makasal muna kagabi.”
     “I didn’t ask you to marry me. Ikaw ang nagyayang pakasal sa akin!” Hindi pa rin nito ibinababa ang boses.
     “Pumayag ka naman!” nanggagalaiting sigaw niya pabalik.
     “We need to annul this marriage at once,” sabi nito. “We can’t just stay married!”
     Ngumiti si Linus nang nakakaloko. “Why not? We’re compatible, I think. Sexually.”
     Pinamulahan ng mukha ang babae. And that alone was enough to turn him on big time. Shit. Kailangan niyang ikadena ang mga lintek niyang hormones. Nang dahil sa mga iyon, nasa magulong sitwasyon sila ngayon ni Maeve….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.