Katrina Ramos

Stolen Heart

39.75 31.80

Description

      “Don’t you believe in love at first sight?”
      Natawa si Anya sa narinig mula sa estrangherong nakilala niya nang gabing iyon. “Don’t tell me, naniniwala ka sa ganoon?”
      “Noon hindi, but seeing you proved me wrong.”
      Napawi ang ngiti niya. Mukhang pinagtitripan siya ng lalaking ito, ah. “Tigilan na natin ang usapan na ito, nagkakalokohan na tayo, eh.”
      Ngunit pinigil nito ang tangkang pag-alis niya at sinalubong siya ng mapusok na halik. Sa inis niya, isang malakas na sampal ang itinugon niya rito.
      Labis siyang nagsisisi nang makita ang galit sa mga mata nito pagkatapos…lalo na nang malaman kung sino talaga ito—he turned out to be her boss’ son….

Read Preview

Additional information

Author

Katrina Ramos

Page count

106 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.