Cynthia Cruz-Paz

Taming Ishmael

39.75

Description

     Four hundred thousand pesos. Iyon ang kabayarang tatanggapin ni Bernice Rosaforte kung magagawa niyang patinuin si Ishmael Montero. Apparently, heartache ang dahilan ng pagkakaganoon ng binata. Fortunately naman para sa dalaga, iyon ang expertise niya. Advocacy niya ang pagtutuwid sa buhay ng mga naliligaw ang landas, dahil na rin sa sarili niyang karanasan.
     Ang hindi bahagi ng expertise niya ay iyong ma-in love siya sa kanyang kliyente. Lalo pa at malabong maintindihan nito na trabaho lang iyon at hindi niya inintensyong personalin….

Read Chapter One

Additional information

Author

Cynthia Cruz-Paz

Page count

105 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.