Kizza Grace

Tayong Dalawa

39.75

Description

     Dahil sa mga nangyari sa buhay ni Reese, tuluyan na siyang tinabangan sa pakikipagrelasyon. Kung nangyayari man nga ang true love sa totoong buhay, siguro sa iilang masuwerte lang, at hindi siya kasama sa mga iyon. She couldn’t afford another heartache, that’s why she is very casual when it comes to relationships. Mas mabuting manatili na lang siya sa safe side.
     Hindi naiiba si Liam Ortiz sa mga previous relationships niya. Sa unang pagkikita pa lang nila, alam na niyang interesado ito sa kanya at aaminin niya, attracted siya sa binata at kung sakaling makikipaglapit ito sa kanya, she would be willing to entertain him. After all, naroon sila sa isla para magsaya. One night with Liam will not cause any harm at all. Sigurado siya roon. May tiwala si Reese sa sarili na hinding-hindi siya magkakamali.
     Iyon ang akala niya….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Kizza Grace

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.