Audrey Torres

The First Long Kiss

39.75

Description

     Kung ang tiyahin ni Reinavi ang tatanungin, isang mayamang lalaki ang dapat niyang makatuluyan. Kaya nang malaman nitong kakilala niya si Ludvig Ramirez, tuwang-tuwa ito para sa kanya. Subalit nang makauwi ang lalaki mula sa ilang araw na pagka-confine sa clinic nila ay nagalit ito nang hindi man lang siya gumawa ng kahit anong bagay para kuhanin ang atensyon ng binata.
     Kung alam lang ng tiyahin niya, walang-wala siya sa tipo ng lalaking iyon kahit pa ninakawan siya nito ng halik. She was unsophisticated and uncouth for Ludvig’s taste—isang katotohanan na hindi niya alam kung bakit masakit ang tama sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Audrey Torres

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.