Rose Valencia

The Hired Wife

39.75

Description

     Naging puno ng sorpresa ang buhay ni Pam mula nang matanggal siya sa pinagtatrabahuhan at tinanggap ang trabahong iniaalok ng ina—ang maging pansamantalang kapalit nito bilang secretary sa manager at apo ng may-ari ng Hacienda Remedios.
     Ngunit hindi lang pala siya magiging temporary secretary dahil mukhang magiging instant wife na rin siya ng kanyang guwapo ngunit supladong boss.
     At ang lahat ng iyon ay dahil sa aksidente niyang pag-eeavesdrop….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Rose Valencia

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.