Alexie Aragon

The Substitute

39.75

Description

Women In Love (Book 1 of 4)

     “Kung mapapatunayan ko bang I’m not a girl anymore, magbabago na ba ang trato mo sa akin?” Boldly, tumayo si Kim sa harap ng lalaki. “Can’t you see the woman in me? Alam ko na ang tama at mali. Sigurado na ako sa gusto ko. I—”
     “Wait. Are you drunk?” takang tanong ni Gerard.
     Siete! Pagkatapos ng pinaghandaan niyang litanya, iyon lang ang masasabi ng manhid na lalaking ito?
     “Hindi ako lasing o nakainom,” singhal niya. “You can smell me if you want.” Hinawakan niya ang collar ng suot nitong polo at inilapit ang mukha rito. Nagtama ang mga mata nila.
     “Very well, Kimberly Reyes. Since you’re claiming you’re a grown-up now, go, prove it to me…” he huskily said.
     Kinakabahang inilapit niya ang bibig sa mga labi nito na ilang taon na niyang pinagpapantasyahang mahalikan….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Alexie Aragon

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.