Elise Estrella

The Sweetest Fling

39.75 31.80

Description

     Kasalukuyang palihim na iniiyakan ni Paige ang kataksilan ng kanyang boyfriend nang gabing nakilala niya si Wesley Ontiveros. Mabait ang binata at mukhang sinsero ang concern para sa kanya. The next thing she knew, she’s asking to go home with him.
     It was supposed to be just a one-night stand. Pero masyado silang interesado sa isa’t isa para maputol lang doon ang ugnayan kaya nauwi sila sa pagkakaroon ng isang fling.
     Pero habang kasama niya ang binata, napagtanto ni Paige na hindi na pang-casual affair lang ang nararamdaman niya. Hindi na sakop ng definition ng salitang ‘fling’ ang damdamin niya para kay Wesley.
     She then realizes she’s in for another heartache.
     Because she wants something permanent and lasting—from someone who admitted he is only a fling kind of guy….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.